Klassiek gezin verdwijnt in Vlaanderen


Het aantal alleenstaande ouders in Vlaanderen is de afgelopen vijf jaar met vijf procent gestegen. In ruim één op de vier gezinnen is het ondertussen mama of papa alleen die de boel runt. “En dus ook alleen de rekeningen moet betalen. En dat maakt hen heel kwetsbaar om in de armoede te belanden”, zegt Nathalie Debast, OCMW-specialist bij de VVSG.

Met 225.000 zijn ze ondertussen in Vlaanderen, de gezinnen waar mama of papa alleen de kinderen grootbrengt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de FOD Economie. Het aantal alleenstaande ouders stijgt fors: plus vijf procent in vijf jaar tijd.

“Dat komt omdat er veel meer mensen dan vroeger hun huwelijk of hun relatie afbreken”, zegt demograaf Jan Surkyn (VUB). “Ze komen dus alleen te staan, of ze dat nu zelf gewild hebben of niet. Die steeds groter wordende groep bestaat veruit voor het grootste gedeelte – zo’n tachtig procent – uit vrouwen. Want wanneer een relatie of huwelijk beëindigd wordt, zijn het toch nog altijd het vaakst de vrouwen die de zorg voor de kinderen op zich nemen.”

Bron: Het Nieuwsblad

Afbeeldingen
Klassiek gezin verdwijnt in Vlaanderen