Luc Deneyer


Persoonlijke informatie
Luc Deneyer
Burght 21B
1547 Bever-Biévène
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
deneyer.luc@skynet.be
http://www.luc.deneyer.cdenv.be
+32 (0)54 58 79 03
+32(0) 474 26 56 81
Partijgegevens
Burgemeester-Bourgmestre, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Politie, Veiligheid, Burgerlijke Stand, Brandweer
Bestuurslid CDenV
Attributions: Urbanisme et aménagement du territoire, Police, Sécurité, Etat civil, Service d'incendie
Burgemeester
Schepencollege
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Waar sta ik voor?

Vooruit kijken en doen!

“ Een nieuwe tijd breekt aan”

Als kleine landelijke gemeente moeten we het rooien met een beperkte financiële enveloppe.

Toch willen wij toekomstgericht besturen.

Burgernabijheid, dynamische inzet en creatief samenwerken met andere publieke spelers zijn hierbij de sleutelwoorden.

Het is “de burger” waarvoor we ons gemeentebestuur organiseren.

Goede politiek heeft alles te maken met een inzet van onze volledige ploeg zowel voor de sterken als voor de zwakkeren.

Wij willen weloverwogen en doelbewust keuzes maken op basis van onze beleidsdoelstellingen.

Op een inspirerende en creatieve manier omgaan met beperkte middelen is onze boodschap.

Een goede samenwerking tussen politiek en administratie schept heel wat kansen.

Daarnaast moeten intergemeentelijke en andere samenwerkingsverbanden nuttig en efficiënt worden ingezet om de eindtermen te behalen.

Gemeente en OCMW zullen in de toekomst nog meer samenwerken en een gezamenlijk beleid bepalen.

Via onze uiteenlopende dienstverleningen willen we steeds dichter bij de burger komen.

Zo vangen we voortdurend signalen op waarop we onze politiek verder kunnen afstemmen.

Wij willen te allen tijde op zoek gaan naar “het goede” en ijveren omdat uniek klimaat in Bever te bestendigen.

Deneyer Luc,

lijsttrekker CD&V, uittredend burgemeester.

http://www.luc.deneyer.cdenv.be