Ontdek de CDenV mensen in uw gemeente Découvrez les membres du CDenV de Biévène


Maite Bueno Lorite
Bestuurslid Thuis in Bever
Membre du comité Chez nous à Biévène
Lees meer
Jean-Pierre Beké
Bestuurslid Thuis in Bever
Membre du comité Chez nous à Biévène
Fotograaf
Lees meer
Cindy Durieux
Bestuurslid Thuis in Bever
Membre du comité Chez nous à Biévène
Lees meer
Françoise Herman
Bestuurslid Thuis in Bever
Membre du comité Chez nous à Biévène
Lees meer
Michiel Krikilion
Bestuurslid Thuis in Bever
Membre du comité Chez nous à Biévène
Lees meer
Willy Ransbotyn
Bestuurslid Thuis in Bever
Membre du comité Chez nous à Biévène
Lees meer
Kathleen Spitaels
Bestuurslid Thuis in Bever
Membre du comité Chez nous à Biévène
Lees meer
Maxime Vanholder
Bestuurslid Thuis in Bever
Membre du comité Chez nous à Biévène
Lees meer
Luc Deneyer
Burgemeester-Bourgmestre, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Politie, Veiligheid, Burgerlijke Stand, Brandweer
Bestuurslid CDenV
Attributions: Urbanisme et aménagement du territoire, Police, Sécurité, Etat civil, Service d'incendie
Lees meer
Christian Krikilion
Eerste Schepen
Onderwijs, Jeugd, Onthaal, senioren, Medioren
Bestuurslid CDenV
1er échevin
Attributions: Enseignement, Jeunesse, Accueil, séniors
Membre du comité CDenV
Lees meer
Dirk Willem
OCMW-voorzitter
Tweede Schepen van Openbare werken, Landbouw, Evenementen
Bestuurslid CDenV
Président du CPAS
2ème échevin
Attributions: Travaux publics, Agriculture, Evènements
Membre du comité CDenV
Lees meer
Marleen Flamant
Derde Schepen van Financiën, Sport, Cultuur, Patrimonium, Leefmilieu
3ème échevin
Attributions: Finances, Sport, Culture, Patrimoine, Environnement
Bestuurslid CDenV
Membre du comité CDenV
Lees meer
Michel Debleser
Gemeenteraadslid
OCMW- raadslid
Bestuurslid CDenV
Conseil communal
Membre du comité CPAS
Membre du comité CDenV
Lees meer
Kristof Cattie
Gemeenteraadslid
Bestuurslid CDenV
conseil communal
Membre du comité CDenV
Lees meer
Catherine De Ganseman
OCMW-raadslid
Bestuurslid CDenV
Membre du comité CPAS
Membre du comité CDenV
Raad van bestuur PWA
Lees meer
Patrick Capiau
OCMW-raadslid
Bestuurslid CDenV
Membre du comité CPAS
Membre du comité CDenV
Logistiek CDenV
Logistique CDenV
Algemene vergadering VVSG
Raad van beheer Welzijnskoepel Vlaams-Brabant
Algemene vergadering Welzijnskoepel Vlaams-Brabant
Beheerscomité van de GIDPBW Haviland
Regionaal overleg ouderenadviesraden
Lees meer
Ilse Vanhoutteghem
OCMW-raadslid
Secretariaat CDenV
Bestuurslid CDenV
Membre du comité CPAS
Secrétariat CDenV
Membre du comité CDenV
Penningmeester PWA
Raad van bestuur PWA
Algemene vergadering welzijnskoepel Vlaams-Brabant
Lees meer
Omer Frisch
Erevoorzitter
Bestuurslid CDenV
Président d'honneur
Membre du comité CDenV
Lees meer
Simon Driscart
Ereburgemeester
Bestuurslid CDenV
Bourgmestre d'honneur
Membre du comité CDenV
Lees meer
Walter Van Haegenborgh
Voorzitter CDenV
Président CDenV
Lees meer
Stefaan Goessens
Bestuurslid CDenV
Membre du comité CDenV
Lees meer
Martine Lescreve
Bestuurslid CDenV
Membre du comité CDenV
Lees meer
Luc Van Vooren
Penningmeester CDenV
Bestuurslid CDenV
Trésorier CDenV
Membre du comité CDenV
Lees meer