Het woord van de burgemeester


woensdag, 17 oktober, 2012
Burgemeester Luc Deneyer

Beste inwoners,

De komende legislatuur wordt er alleszins één van studie, denkwerk en creativiteit om met beperkte middelen en zonder al te grote nieuwe investeringen toch het bestuur te waarborgen.

Als bijzonder kleine gemeente staan wij voor moeilijke tijden. Veel heil van de Federale en van de Vlaamse overheid dienen wij niet te verwachten, integendeel zelfs.

Ik hoop alleszins dat de debatten in de raad evenzeer gemoedelijk zullen blijven verlopen als in het verleden en dat het professionele en het zakelijke de bovenhand zullen blijven halen.

Veel aandacht zal alleszins gaan naar het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het Domein Akrenbos, naar de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Freest en Voorzieningen Bundel Centrum Bever en de samenwerkingsovereenkomst met Riobra en Aquafin voor de herinrichting van het centrum. Dit zijn allemaal dossiers die een nauwe communicatie vergen met de burger met hoorzittingen en infomomenten. Zo zullen wij in die plannen kunnen rekenen houden met wat de mensen concreet willen. Verder dient dan nog getoetst wat haalbaar is inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw om zo uiteindelijk te komen tot realisaties die ook nog betaalbaar zijn.

De komende legislatuur moet de gemeente financieel ietwat op adem kunnen komen. De bouw van de school in Akrenbos weegt zwaar op ons budget. De eerstkomende jaren moeten wij wel alles grondig voorbereiden om dan de daaropvolgende legislatuur te kunnen starten met de praktische uitvoering.

De minderheid kan en moet steeds in staat zijn alternatieven voor te leggen. Graag hadden wij dan ook mensen rond de tafel die constructief willen meewerken aan de toekomst van Bever en hierbij ook mede verantwoordelijkheid willen opnemen. De resultaten zullen wij dan wel zien bij de eerstvolgende verkiezingen in 2018. Ik heb er alleszins vertrouwen in en ben er zeker klaar voor.

Uw Burgemeester,

Luc Deneyer.