Bever, een dorp waar het goed is om te wonen Biévène, un village super


maandag, 13 februari, 2012

GESCHIEDENIS VAN BEVER

Middeleeuwen

De naam van de gemeente komt voor het eerst voor in 946, in een akte van de abdij van Gembloers. In de karolingische tijd lag het grondgebied van Bever in de Brabantgouw die in het zuiden tot aan de Hene (Fr.Haine) reikte. De graven van de Henegouw, ten zuiden van de Hene, veroverden in de elfde eeuw een deel van de gouw Brabant. Daardoor lag Bever tot het einde van de achttiende eeuw in het graafschap Henegouwen.

Ancien Régime

Gedurende het feodaal tijdperk werd het gebied in twee grote heerlijkheden verdeeld: het domein van RUBEMPRE-RENESSE dat in 1621 door de familie de MASSIET werd aangekocht en het domein van Hallut (Burght) dat later werd overgenomen door de familie de CROY wiens wapenschild nu nog het gemeentewapen is. Deze twee domeinen hingen af van de soevereiniteit van de graaf van Henegouwen en hadden bovendien schepenschap en een oorkonde. Tijdens de 16e en 17e eeuw kende de streek eerst de Spaanse verovering; nadien de Oostenrijkse. Gedurende dit tijdperk moesten de inwoners lijden onder de wanorde, de godsdienstoorlogen, de baldadigheden van de Inquisitie, de pest en de hongersnood. In 1594 en 1595 werden twee vrouwen (de echtgenotes van Liénard DEL VAL en Sébastien CATIER) door de inquisitoriale rechtbank veroordeeld wegens toverij en verbrand na te zijn gewurgd.

Vanaf 1692, na de Slag bij Steenkerke, werd België geconfronteerd met de beproevingen van de Franse onderdrukking en in 1792 gevoegd bij de Franse Republiek. In deze periode hebben vele Beverse jongeren deelgenomen aan verschillende oorlogen in Europa, onder andere aan de Russische Campagne. Het graafschap Henegouwen werd door de Fransen getransformeerd in het departement  Jemappes. Het departement werd in de Nederlandse  tijd de omgevormd tot provincie Henegouwen.

Na de veldslag van Waterloo werd België tussen 1815 en 1830 gevoegd bij Noord-Nederland om samen het Koninkrijk der Nederlanden te vormen. In die periode leefde Bever, zoals alle landelijke gemeenten, rustig verder.

Moderne tijd

Vanaf 1830, ten gevolge van de Belgische onafhankelijkheid, ontwikkelden het land en de gemeente zich op een nieuwe basis. Tijdens de oorlog van '14-'18 moesten de meeste jongens van Bever naar het front en offerden voor de vrijheid van hun landgenoten de schoonste jaren van hun leven op. Tweeëntwintig jaar later bracht de Tweede Wereldoorlog opnieuw de Beverse families in droefheid. Gedurende de nazibezetting moest de bevolking diverse huiszoekingen en aanklachten dulden. Op 8 mei 1945 werd België bevrijd. De mensen vierden stoetsgewijze en met grote vreugde het einde van de bezetting.

In 1963 werd Bever met een belangrijk deel van Akrenbos overgeheveld van de provincie Henegouwen naar de provincie Brabant; de gehuchten Warissaet en Groenstraat werden overgeheveld naar Opzullik. In 1995 maakte Bever deel uit van de nieuwe provincie Vlaams-Brabant.

 

 

Biévène (en néerlandais Bever) est une commune néerlandophone à facilités de Belgique située en Région flamande dans la province du Brabant flamand (Pajottenland).