Aanleiding tot een grondige aanpak van de hele dorpskern, is de bouw van een nieuwe, definitieve feestzaal. ‘Bij onze zoektocht naar een geschikte locatie stelden we vast dat alleen een stuk grond naast het kerkhof in aanmerking kwam. Dat is het enige perceel van openbaar nut in heel de gemeente', zegt burgemeester Luc Deneyer. ‘Maar daar een feestzaal bouwen zou onverantwoord zijn. Het ligt langs de gewestweg en dat zou bij evenementen tot gevaarlijke toestanden leiden.' ‘Een nieuwe stedenbouwkundige visie dringt zich op', aldus Luc Deneyer. ‘Samen met het Planbureau werkten we een conceptnota uit waarbij verschillende gronden worden geregulariseerd of herbestemd. Dit biedt mogelijkheden op vele vlakken.'

Er is in Bever voor de komende jaren grote nood aan sociale woningen, woongelegenheid voor senioren, bijkomende bouwruimte voor de school, meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Tegelijk moet de bestaande sportinfrastructuur worden geregulariseerd. ‘We zijn daar wel degelijk mee bezig geweest tijdens het afgelopen jaar', zegt de burgemeester. ‘Met het Planbureau rond kern- en centrumfucties hebben we een ingrijpende nieuwe visie ontwikkeld. Dit alles wordt nu in een conceptnota gegoten die ons op 18 januari zal overhandigd worden. Daarna wil ik die op de gemeenteraad brengen en hoop op een groot draagvlak.'

Voor Freest moet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ervoor zorgen dat onder andere de turn- en evenementenzaal voor de school kan gebouwd worden. Een Trage Weg willen ze ombuigen tot toegangsweg zodat er aan de achterkant van de school een kiss&ride-zone kan komen. ‘Ook de gewestweg zal aangepakt worden. Tegelijk kunnen we ook de voetbalvelden in Pontembeek eindelijk regulariseren. Hetzelfde willen we doen aan de sporthal. Achter het voetbalterrein kan de nieuwe feestzaal komen, maar dan moeten ook die gronden omgebogen worden van het huidig agrarisch karakter naar een zone van openbaar nut.' Voor morgen is het allemaal nog niet. ‘We rekenen op minstens vijf jaar', aldus Luc Deneyer.