Aanpassing van de opvangtarieven vanaf

1 januari 2014

 

De OCMW-raad besliste op 10 oktober 2013 om de ouderbijdragen in het Sterretje vanaf 1 januari 2014 aan te passen, rekening houdend met de geldende regelgeving van Kind en Gezin inzake:

° Voor- en naschoolse opvang : 0,80 Euro per begonnen halfuur

°  Schoolvrije dagen en vakantiedagen :

-       Volledige dag (langer dan 6u) : 9,00 Euro

-       Halve dag (tussen 3u en 6u) : 5,50 Euro

-       Verblijf minder dan 3u : 3,50 Euro

De korting van 25% op de totale ouderbijdrage bij de opvang van meerdere gelijktijdig ingeschreven kinderen op één zelfde dag blijft uiteraard geldig.

 

Sluitingsdagen 

 

° Donderdag 29 mei   O-L-H Hemelvaart

° Vrijdag 30 mei          Brugdag

° Maandag 9 juni        Pinkstermaandag

° Maandag 21 juli       Nationale feestdag

° Vrijdag 15 augustus O-L-V Hemelvaart

 

Aanpassing van de tarieven voor een vieruurtje vanaf 1 januari 2014

 

De OCMW-raad besliste op 10 oktober 2013 om de tarieven voor een vieruurtje (koekje of drank) in het Sterretje vanaf 1 januari 2014 naar 0,30 Euro per portie aan te passen, rekening houdend met het feit dat de geldende tarieven dateerden van bij de opstart van het Sterretje in 1996. Voor sommige kleuters kunnen de porties worden gehalveerd, dus 0,15 Euro per portie

 

Meebouwen aan veiligheid

 

Het OCMW hecht veel belang aan veiligheid in de kinderopvang. Daarom investeert het in de bouw van een inkomsas in kinderclub Sterretje.

Bezoekers zullen zich eerst via dit sas dienen aan te melden. Het team zal vervolgens bepalen af ze hen via een elektronische drukknop de toegang tot de werking verschaffen.