Eerste steenlegging kleuterschool Akrenbos 133

 

Donderdag 21 mei 2015. Opnieuw een mijlpaal in het onderwijs van Bever.

De “eerste steenlegging“ van onze nieuwe kleuterschool te Akrenbos 133 is een feit!  Deze eerste steenlegging gebeurde door de burgemeester Luc Deneyer en de schepen voor onderwijs Christian Krikilion, in aanwezigheid van schepen Dirk Willem en schepen Marleen Flamant , de gemeenteraadsleden, de OCMW-raadsleden, het schoolpersoneel, en enkele leerlingen

In deze nieuwe vestiging worden 4 kleuterklassen gebouwd. Hiervoor werd een budget van 162.882 euro vrij gemaakt door de gemeente Bever. De  rest van de investering, nl., 380.055 euro wordt voorzien door AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).

Als de werken volgens plan verlopen, zal deze nieuwbouw op 1 september 2016  in gebruik worden genomen.

Momenteel zijn deze kleuterklassen ondergebracht in 4 klascontainers  op het kaatsplein te Kerkhove .  

Ter info:  Onze gemeentelijke basisschool  Ak’Cent telt heden 173 kleuters en 273 leerlingen in het lager onderwijs. Tevens worden er 42 leerkrachten tewerk gesteld.