GEMEENTELIJKE FEESTZAAL 
De plannen voor een nieuwe gemeentelijke feestzaal slepen al jaren aan. Eind 2015 ging Bever in zee met intercommunale Haviland voor de uitwerking van de bouwplannen. Veel tijd was er niet, want eind 2017 vervalt de vergunning van de feestzaal in Akrenbos. "Maar uiteindelijk kwamen we niet tot een akkoord", zegt burgemeester Luc Deneyer (CD&V). "De voorstellen van Haviland waren te duur en beantwoordden niet aan de noden en behoeften van de gemeenschap. Om hun plan uit te voeren, hadden we 1 miljoen euro nodig. Terwijl het gemeentebestuur 500.000 euro begroot had. Het paste dus niet in onze meerjarenplanning."

Luc Deneyer benadrukt wel dat de algemene samenwerking met Haviland, dat in het verleden onder meer instond voor de bouw van het gemeentehuis, niet in gevaar komt. "Maar voor de gemeentelijke feestzaal ging het gewoon niet. We hebben verschillende voorstellen gekregen, maar het was niet naar onze zin. Urenlang zaten we rond de tafel, maar uiteindelijk wilden ze ons punt niet snappen. Onze gemeentelijke feestzaal hoeft geen architecturaal meesterwerk te zijn. Een sobere industriebouw is al voldoende om de eetfestijnen van onze verenigingen en de fuiven van de jeugdbeweging een plaats te geven. Haviland is het gewoon om met grotere spelers te werken, en daar wrong het schoentje. Een kleine gemeente als Bever kan zich geen zotte kosten veroorloven. Ik kan het niet maken om de volgende generatie met een schuldenberg op te zadelen voor een feestzaal."

Veel tijd verloren
En dus neemt Bever zelf het heft in handen. Woensdagavond, net na de gemeenteraad, werd een architect aangesteld. Ook studiebureau Plan-Plus wordt ingeschakeld. "We hebben al erg veel tijd verloren, en dus proberen we alles nu in een stroomversnelling te krijgen", klinkt het. "Onze oorspronkelijke streefdatum zullen we niet meer halen, maar we doen er alles aan om onze verenigingen zo snel mogelijk een nieuwe thuis te geven. We plannen ook een tussenoplossing voor de verenigingen, zodat ze deze periode zorgeloos kunnen overbruggen. Wat die oplossing is, houden we nog even geheim tot alle lokale verenigingen hun goedkeuring gegeven hebben."

De nieuwe gemeentelijke feestzaal komt wel met zekerheid achter de kantine van voetbalclub Excelsior Bever. Eens de zaal er staat, krijgt ook die kantine een volledige make-over. "We zullen een masterplan opstellen. De kantine van onze voetbalploeg wordt gekoppeld aan de nieuwe feestzaal, maar dat is pas een tweede fase in het project. De gemeentelijke feestzaal krijgt voorrang, daarna is Excelsior Bever aan de beurt. Het is zeker mogelijk om een eenvoudige feestzaal te bouwen met een budget van 500.000 euro. Eén voordeel: onze gemeentediensten kunnen nu alles uitwerken. Bever krijgt zeker een feestzaal die beantwoordt aan de wensen van inwoners en verenigingen."