Koning Filip werd geboren als oudste zoon van prins Albert en prinses Paola op 15 april 1960 om 9:40 uur. Zijn peetouders waren koning Leopold III en prinses Ruffo di Calabria geboren gravin Luisa Gazelli di Rossana. Aan het einde van de jaren 60, toen duidelijk werd dat het huwelijk van zijn oom koning Boudewijn kinderloos zou blijven, werd prins Filip steeds nadrukkelijker als troonopvolger naar voren geschoven.

Filip was de eerste kroonprins van België die geen privé-onderwijs kreeg. Hij volgde de humaniora in een gewone school. Tot zijn vijftiende ging hij naar het Franstalige jezuïetencollege Saint-Michel in Brussel. Hierna ging hij naar de Nederlandstalige Abdijschool van Zevenkerken in Sint-Andries (West-Vlaanderen).
Hij volgde onderwijs op universitair niveau aan de Koninklijke Militaire School. Daar maakte hij deel uit van de 118e Promotie "Alle Wapens" van 1978 tot 1981. Daarna had hij een korte carrière in het leger.

Vervolgens studeerde hij in 1988 aan Trinity College van de Universiteit van Oxford, en ging hij naar de Stanford-universiteit in de Verenigde Statenwaar hij de graad van 'Master of Arts in Political Science' behaalde.

Hij had al sinds lang een passie voor techniek en vooral voor jachtvliegtuigen en begon een opleiding als gevechtspiloot. Hij vloog op Alpha Jet,Mirage V en F-16. Hij maakte ook 30 solovluchten, en bezat een eigen helikopter.

Vanaf 1992 beschikte Filip over een eigen 'huis' en ontving hij een jaarlijkse dotatie. Na de dood van koning Boudewijn in 1993 en de eedaflegging van zijn vader, koning Albert II, ontving hij de titel 'Hertog van Brabant', een titel die gewoonlijk aan de kroonprins gegeven wordt. Vanaf dan sprak men van het 'Huis van de Hertog van Brabant' en nam de prins veel meer officiële taken op zich. Na zijn huwelijk werd het 'Huis van de Hertog en de Hertogin van Brabant'.

Naar aanleiding van zijn 50e verjaardag en ook later gingen stemmen op in de kranten over een grondwettelijke herziening van het koninklijk statuut naar een meer ceremoniële of protocollaireinvulling, volgens het voorbeeld van de Scandinavische landen. Er is hierover echter in de politieke middens nooit overeenstemming bereikt en er is hieraan geen gevolg gegeven.

Nadat koning Albert II op 3 juli 2013 bekend gemaakt had dat hij vanwege zijn leeftijd en gezondheid zou aftreden ten gunste van Filip, legde deze op 21 juli 2013, de nationale feestdag van België, de eed af als zevende koning der Belgen. Zijn dochter prinses Elisabeth, hertogin van Brabant, werd de eerste in rij voor de troonopvolging.