Joseph werd geboren op 22.01.1932 op Akrenbos, toen een gehucht van Deux-Acren (Henegouwen) en is op 25.08.1962 in het huwelijk getreden met Monique Desmecht. Hij is op 29 .11.2013 gestorven na een lange en pijnlijke ziekte.

Joseph begon zijn politieke loopbaan in 1958 als gemeenteraadslid in Deux-Acren. Op 01.01.1964 werd hij, na het vastleggen van de taalgrens in 1963 waarbij Akrenbos van Deux-Acren naar Bever werd overgeheveld, gemeenteraadslid te Bever (Brabant). Hij was burgemeester van 1970 tot 1982. Ook al was hij landbouwer van beroep, toch investeerde hij veel tijd in de gemeentepolitiek, en dit gedurende meer dan 20 jaar.

Als ontzettend charismatisch, politiek figuur realiseerde hij een aanzienlijk werk voor onze gemeente zowel op het vlak van modernisering als op het vlak van de sociale diensten.

Het bekomen van een taalfaciliteitenregime voor onze gemeente in 1963 blijft ongetwijfeld het belangrijkste erfdeel van Mr. Goorickx voor onze Beverse gemeenschap.

Het schepencollege, de gemeenteraadsleden en het gemeentebestuur van Bever bieden aan de familie hun innige deelneming aan.