In het kader van het instapklaar komen van de vernieuwde doorgangswoning pal in het centrum voor de noodopvang van personen of gezinnen hield het OCMW-bestuur een opendeurmoment. Voor de renovatie kon het OCMW overigens rekenen op een niet onaardige bijdrage vanuit de Nationale Loterij.

De noodwoning is gelegen op de Plaats op het nummer 10A en bevindt zich als dusdanig boven het sanitair en administratief gedeelte van het voetbalplein. Eertijds deed het gebouw nog dienst als gevangenis voor de rijkswachtbrigade. Het biedt voldoende ruimte om een gezin met twee kinderen op te vangen. Eens dat geweten was dat er vanuit de Nationale Loterij een substantiële bijdrage voor de herinrichting beschikbaar werd gesteld werd de woning in erfpacht geschonken aan het OCMW.    
OCMW-voorzitter Dirk Willem is bijzonder trots op het project: “Het gebouw in zijn oorspronkelijke staat was totaal verouderd. Het was dan ook niet geschikt om nog als noodwoning te dienen. Haast de ganse woning werd nu vernieuwd. Zo kwam er een nieuw dak met onderdak, nieuw sanitair, nieuwe verwarming, nieuwe vloeren en nieuwe ramen. Ook werd het binnenin herschikt door het plaatsen van nieuwe wanden. Voor het toedekken van het vernieuwd dak lieten wij overigens de pannen van het afgebroken dak van het oude schoolgebouw op Akrenbos hergebruiken”.
Ook burgemeester Luc Deneyer toonde zich opgetogen: “Met de vernieuwde doorgangswoning beschikken wij nu opnieuw over een volwaardige huisvesting voor gezinnen of alleenstaanden uit de gemeente die dringend op zoek moeten naar een onderkomen omwille van een noodsituatie zoals een brand, waterschade en bijzondere sociale toestanden”.
OCMW-voorzitter Dirk Willem beklemtoont wel dat het gaat om een tijdelijke noodoplossing voor de getroffen gezinnen of personen. “De noodwoning kan slechts gedurende zes maanden betrokken worden. In uitzonderlijke gevallen kan dit wel nog een keer voor zes maanden verlengd worden. Naast de gebruikelijke huurkosten voor water, elektriciteit en gas wordt er ook een maandelijks huurgeld van 500€ aangerekend. Voor sociale gevallen kan dit huurbedrag wel lager komen te liggen”.
Vanuit de Nationale Loterij mocht het project rekenen op een bijdrage van 32.500€. De totale kostprijs voor de renovatie ligt om en bij de 40.000€. De werken werden deels uitgevoerd door aannemers uit de gemeente en deels door gemeente- en OCMW-personeel.  
Het OCMW van Bever stelt een doorgangswoning ter beschikking van gezinnen of alleenstaanden die dringend op zoek zijn naar huisvesting omwille van een noodsituatie (bijv. brand, waterschade, in bepaalde sociale situaties…)
Indien er effectief asielzoekers worden toegewezen aan de gemeente Bever door Fedasil, zullen deze mensen ook hier worden gelogeerd.
Deze gemeubileerde woning is bedoeld voor een kort verblijf, om mensen tijdelijk uit de nood te helpen.
(bron: editiepajot)