REGIO - Zeven Pajotse gemeenten hebben deze morgen samen met de intercommunale Haviland overlegd over Wonen en Zong. Het gaat op Gooik, Lennik, Pepingen, Herne, Bever, Lennik en Roosdaal die gingen samen zitten onder de koepel “Streektafel”.

Op het gebied van wonen wordt in de komende 10 tot 15 jaar een zware bevolkingstoename in het Pajottenland verwacht. Daar tegen over worden de bouwgronden steeds schaarser. Er is een vraag naar versoepeling van de wetgeving. Het is bijvoorbeeld nu bijzonder moeilijk om een vierkantshoeve om te vormen tot woningen. Er dreigt daardoor ook leegstand omdat de hoeves niet meer geschikt zijn voor de huidige landbouw. De leegstand moet kunnen worden aangepakt om multifunctionele woningen te kunnen realiseren. Zo wordt het naar wonen en zorg toe meer woningen, zorgwoningen en kangoeroewoningen te realiseren.

“In Galmaarden heeft bijvoorbeeld het tehuis De Okkernoot behoefte aan uitbreiding maar dan kan nu niet omdat de omliggende terreinen landbouwgrond zijn. Het instituut moet daarom een Ruimtelijk Uitvoeringsplan aanvragen op eigen kosten”, zegt burgemeester Pierre Deneyer.