De marathononderhandelingen met de vakbonden zijn woensdag op een nieuw pre-akkoord uitgemond. De Nederlandstalige vakbonden beloofden het te verdedigen, en hun basis heeft het inmiddels aanvaard. De Franstalige bonden beloofden het pre-akkoord voor te stellen. Op dit ogenblik is nog onduidelijk wat de gevolgen van de afkeuring door de franstalige basis zullen zijn. Uiteindelijk komt het tot een asymmetrisch akkoord met vier van de zes bonden: alle Vlaamse bonden, en de Franstalige liberale bond. Hopelijk zullen de Franstalige socialistsiche en christelijke bonden later nog toetreden.  

In moeilijke tijden moet een mens zich blijven verheugen in de gewone dingen van het leven zoals het is: bijvoorbeeld het geven van een lange les over justitie voor laatstejaarsstudenten van de middelbare school, het houden van een lezing voor een internationaal gezelschap van ambtenaren van burgerlijke stand, het beluisteren van een concert van de Koningin Elisabethwedstrijd, het bekijken van een helft Rode Duivels tegen Zwitserland, en het bijwonen van een befaamd kindercircus in de Brusselse Bronks. 

Ik wens u een mooie week. 

Hoogachtend,

Minister Koen Geens