De kandidaten op de CD&V lijst  Bever gemeenteraadsverkiezingen van 14 Oktober 2012  hebben op 28 november de voordrachtdocumenten ondertekend.

Rekening houdende met de opdracht die de CD&V kandidaten is toevertrouwd door de kiezer, zijn de mandaten verdeeld.

 

De samenstelling is opgemaakt door de gekozenen zelf, rekening houdende met de bestaande afspraken binnen de partij, en de opdracht continuïteit te verzekeren naar de toekomst toe.

Op initiatief van Michel Debleser, die zeer nauw betrokken blijft bij het dagelijks bestuur van het OCMW, is er in deze legislatuur  één lid van het schepencollege minder. Deze herschikking past perfect  in het CD&V programma die de voorziene nauwere samenwerking van OCMW en gemeentediensten als één van de prioriteiten stelt, tevens een besparing oplevert en hem ook de kans geeft, indien hij dit wenst, op zijn zeventigste verjaardag de fakkel door te geven aan een reeds ingewerkte groep.

Schepencollege:

 

  1. Luc Deneyer: burgemeester, politie, brandweer, burgerlijke stand, stedenbouw en ruimtelijke ordening
  2. Dirk Willem: openbare werken, OCMW, landbouw, evenementen
  3. Christian Krikilion: 1ste schepen, onderwijs, onthaal, jeugd, senioren
  4. Marleen Flamant: Financiën, cultuur, sport, patrimonium, milieu, ontwikkelingssamenwerking

 

Gemeenteraad:

Luc Deneyer : Voorzitter gemeenteraad

Dirk Willem

Christian Krikilion

Marleen Flamant

Michel Debleser

Kristof Cattie

 

Politieraad:

 

Kristof Cattie

 

OCMW:

 

Dirk Willem – Voorzitter  

Michel  Debleser   

Catherine De Ganseman

Patrick Capiau

Ilse Vanhoutteghem