Burgemeester Luc Deneyer (CD&V)
weerlegt de kritiek van oppositiepartij
Open voor de Mens als zou het
gemeentebestuur talmen met de invoering
van een tonnagebeperking in het centrum
van Bever.
Het zware vrachtverkeer in het centrum
van Bever is voor de inwoners een doorn
in het oog.
‘Dat is bij mij niet anders’, zegt burgemeester Luc Deneyer (CD&V). ‘De tonnagebeperking komt er.
Ik wacht enkel op een antwoord van de kersverse Waalse minister voor Mobiliteit, Carlo di Antonio
(cdH), om te weten welke stappen moeten worden gezet. Het gaat om de korte termijn.’
Te lang getalmd
Hij reageert daarmee op de kritiek van oppositiepartij Open voor de Mens. Die vindt dat er veel te lang
getalmd wordt met de invoering.
‘Vooral omdat het probleem bij het gemeentebestuur van Bever blijkt te liggen’, aldus Werner
Godfroid. ‘Dat moet enkel een aanvullend politiereglement laten goedkeuren door de gemeenteraad en
dan kan het Vlaams Gewest de nodige stappen zetten.’
Het gaat om het plaatsen van borden op de snelweg die zwaar vrachtverkeer verbod oplegt om afrit 28
te nemen. Want om dan via Viane naar Geraardsbergen te rijden, moeten bestuurders door het centrum
van Bever en dat is niet berekend op de passage van dergelijke mastodonten.
‘Maar ze moeten mee willen in Wallonië’, zegt burgemeester Deneyer. ‘Wij kunnen geen borden
plaatsen op Waals grondgebied. Het heeft geen zin om dat enkel te doen aan onze kant of op ons
grondgebied. Er is een brief onderweg naar de minister’, kondigt hij aan. ‘Afhankelijk van zijn antwoord
zullen we daarna de nodige stappen zetten en een gewijzigd politiereglement laten stemmen.’
Ook de kritiek van Open voor de Mens als heeft het gemeentebestuur van Bever geen oog voor de
mobiliteit, weerlegt de burgemeester.
20-8-2014 Het Nieuwsblad
http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20140819_01224614 2/2
Herinrichting centrum
‘Er is nog geen aanpassing van het mobiliteitsplan omdat we volop bezig zijn met de plannen voor de
herinrichting centrum Bever. Momenteel zitten die in de voorontwerpfase, dus niets ligt vast. Het heeft
dan ook geen zin om maatregelen te nemen die later achterhaald blijken, want het is wel de bedoeling
dat we alles eerst voorleggen aan de gemeenteraad en daarna aan de bevolking.’
LUC SCHOONJANS