Tijdens de jongste zitting keurde de gemeenteraad unaniem de principiële invoering van een tonnagebeperking tot 3,5 ton op de gewestweg N263 Bassilly-Bever-Viane doorheen het centrum van de gemeente goed. Zo groeit één van de meest heikele en reeds jarenlang aanslepende pijnpunten op gebied van plaatselijke verkeersonveiligheid opnieuw een fameuze stap dichter naar een praktische oplossing toe. De tonnagebeperking geldt overigens niet voor het plaatselijk verkeer en voor de lijnbussen.

Eindelijk
“Ik werd door mijn collega-burgemeester van Silly op de hoogte gebracht dat de provinciale verkeersveiligheidscommissie van Henegouwen eindelijk had ingestemd met een reeks maatregelen om de verkeersonveilige toestand van de N263 op het grondgebied van Bassilly aan te pakken”, zegt burgemeester Luc Deneyer. “Twee van die maatregelen met name de tonnagebeperking tot 3,5 ton en een snelheidsbeperking tot 50 km/u zullen dan ook reeds toekomende week door de gemeenteraad van Silly kunnen goedgekeurd worden”.
Toch pleit de Beverse burgemeester nog voor enige voorzichtigheid en enig geduld: “Dan is het evenwel nog wachten totdat de maatregelen ook effectief van kracht worden. Zo moeten er immers op de A8 ter hoogte van de uitrit van Bassilly door het Waals gewest ook nog verkeersborden aangebracht worden om de nieuwe tonnagebeperking op de N263 aan te geven. Ik verwacht dan ook dat de tonnagebeperking er allicht pas effectief het komend voorjaar zal aankomen”.
Sluitend systeem
Om het systeem sluitend te maken en te vermijden dat bestuurders van zware voertuigen zich klem zouden rijden in het centrum ziet de bestuursploeg van burgemeester Luc Deneyer zich ook genoodzaakt in samenspraak met Galmaarden een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren op de N249 tussen het centrum van Bever en het kruispunt Herhout op de N495 (Edingen-Geraadsbergen).
“Van het besluit van de gemeenteraad en van ons voornemen om ook op de N249 een gelijkaardige tonnagebeperking in te voeren hebben wij inmiddels reeds kennis gegeven aan de gemeentebesturen van Silly, Galmaarden, Herne en Geraardsbergen. Ook de betrokken diensten van het Vlaamse overheid werden in kennis gesteld. Hier zijn allicht geen verdere moeilijkheden te verwachten om reden beide diensten reeds vooraf hadden aangegeven zich met de maatregel te kunnen verzoenen”, geeft de burgemeester aan. “Wij zijn dan ook vragende partij om met die besturen zo vlug als mogelijk rond de tafel te gaan zitten om de getroffen maatregelen concreet in te vullen en mogelijke neveneffecten te kunnen opvangen”.
De waarheid heeft haar rechten
Burgemeester Luc Deneyer blijft het wel moeilijk hebben met de bewering van de oppositie dat zij het is die het dossier uit het moeras heeft getrokken. “Bij mij komt het er niet op aan dat ik of gene dat gedaan heeft maar voor mij is het wel belangrijk dat de waarheid haar rechten heeft”, aldus nog de burgemeester. “Zoals in de Franstalige pers aangegeven sleept het dossier op Waals grondgebied reeds meer dan 10 jaar aan. Ik ben nu toch verheugd dat er eindelijk aan dit verhaal een lucky end kan gebreid worden”.