Schepen Dirk Willem, coördinatoren Valerie en Isabelle en gemeentesecretaris Ann Sevenoo in het sas. - Mozkito

De gemeente Bever heeft fors geïnvesteerd in de veiligheid van de kinderen in de kinderopvang 't Sterretje op de Plaats. De opvang van het OCMW is ondergebracht in de oude pastorij. De deur was nog de oorspronkelijke van eind negentiende eeuw. "De deur was altijd op slot maar als iemand belde zag je nooit wie er stond", zeggen coördinatoren Valerie Vrancx en Isabelle Vanderputten. "Dat was niet gemakkelijk." Daarom werd de buitendeur vervangen, kwam er een soort loket en een deur om effectief binnen te raken, waardoor er een sas gecreëerd wordt. 't Sterretje voorziet voor- en naschoolse opvang en tijdens de schoolvakanties. Momenteel zitten er een tachtigtal kinderen. Nu zaterdag, tijdens de dorpsfeesten, is er ook een opendeurdag tussen 14 en 18 uur. (TVP)