Persbericht 11 maart 2014

Gouverneur Lodewijk De Witte fluit OCMW-voorzitter niet terug

 

De gouverneur van Vlaams Brabant, Lodewijk De Witte, weigert in te gaan op een klacht van de Beverse oppositiepartij Open Voor De Mens.

 

CD&V Bever

 

Voorzitter OCMW Bever verontschuldigt zich voor het gebruik van de Franse taal.

Persartikel in verband met de klacht gericht aan de provinciegouverneur van Vlaams Brabant betreffende het taalgebruik door de OCMW-voorzitter Dirk Willemin de speech op de nieuwjaarsreceptie.

 

Naar aanleiding van die klacht kregen we antwoord van de gouverneur.

 

“Traditiegetrouw geven zowel de burgemeester als de voorzitter van het OCMW-Bever hun toespraak deels in het Nederlands en deels in het Frans.

Dat is blijkbaar ook dit jaar gebeurd. De burgemeester heeft zijn speech grotendeels in het Nederlands gehouden, met een klein deeltje in het Frans, en de voorzitter van de OCMW-raad heeft een korte inleiding in het Nederlands gehouden en de rest van zijn speech in het Frans.

Dat de voorzitter verwezen heeft naar zijn West-Vlaamse tongval, beschouw ik als een humoristische noot. Ook een West-Vlaams accent moet vooralsnog beschouwd worden als Nederlands, zegt gouverneur Lodewijk De Witte.

 

Deze manier van werken is blijkbaar al jaren de gangbare gewoonte in Bever. Het bestuur ontkent formeel dat er vroeger wel een “vertaling” van de toespraak werd gegeven. De deels Franstalige toespraken worden beschouwd als een teken van hoffelijkheid ten aanzien van die personen in het publiek die het Nederlands niet machtig zijn.”

 

Overeenkomstig artikelen 10-15 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken is het zo dat onze voorzitter zijn toespraak had moeten houden in het Nederlands. Een nieuwjaarsreceptie valt inderdaad onder die wetgeving. Rekening houdende met deze wetgeving wenst de OCMW-voorzitter zich te verontschuldigen naar de minister en de bevolking toe.

We hebben niemand willen kwetsen. We zullen de bevolking in de toekomst altijd blijven aanspreken  in de taal waarin we ons het best verstaanbaar kunnen maken, en zoals we het altijd al gedaan hebben.

Dit is de vorm van communicatie waar alle mandatarissen van CD&V Bever achter staan.

 

Antwoord gouverneur betreffende onbekwaamheid en vraag voor afzetting van de voorzitter van het OCMW-Bever :

 

“Het feit dat hij Nederlands spreekt met een West-Vlaamse tongval kan hem moeilijk verweten worden en lijkt mij niet relevant voor zijn functioneren in de raad.” “ Het beroep doen op de deskundigheid van personeel en raadsleden is m.i. geen teken van slecht voorzitterschap, wel integendeel. Ik zal dan ook niet ingaan op uw vraag om maatregelen te treffen ten aanzien van de voorzitter” zegt  gouverneur Lodewijk De Witte.

 

De burgemeester, de voorzitter en het volledige CD&V-bestuur zetten zich ten volle in voor een mooie en warme gemeente  Bever waar al de mensen elkaar respecteren, waarderen en liefhebben zoals ze zijn. Ongeacht hun taal, leeftijd, afkomst … die verscheidenheid maakt juist de rijkdom uit van onze gemeente!

Zo is het al meer dan 50 jaar geweest. Dat is zeker ook onze wens voor de toekomst.

CD&V bestuur Bever