Ons verhaal

Een beetje geschiedenis

Waar staan wij voor?

Wat bedoelen wij?

 

De geschiedenis van CD&V gaat terug tot 1945. Na de gruwel van de Tweede Wereldoorlog lag het land in puin. De totalitaire regimes van communistische en nazistische staten hadden het slechtste in de mens naar boven gehaald.

Toen in 1945 de CVP werd opgericht, werden een aantal lijnen vastgelegd die ook vandaag nog de kern van onze identiteit vormen. Ze boden een antwoord op het verleden. Maar ook een programma voor de toekomst. Een sterk verhaal dat vandaag, 7 decennia later, meer dan ooit relevant is.

De christendemocratie vindt haar inspiratie in de christelijke traditie. Toch is het geen ‘katholieke’ partij. Zowel christenen als mensen met een ander geloof, of mensen die niet geloven, vinden bij ons een plaats.

Elke mens is uniek

Elke mens is uniek. Elke mens heeft zijn eigen afkomst, overtuiging, religie of voorkeuren. Die verschillen brengen kleur in onze samenleving. Broederschap tussen mensen en respect voor ieders eigenheid is het sterkste wapen tegen conflict en verdeeldheid.

Een samenleving bestaat pas wanneer mensen rechten hebben, maar ook hun plichten nakomen. Waar mensen via wetten en normen bindende afspraken maken, en een rechtvaardige justitie het evenwicht bewaart.

Niemand is een eiland. Mensen zijn gemeenschapswezens. Het is dankzij de gemeenschap dat we sterkere mensen kunnen worden. We hebben de ander nodig om onszelf te ontplooien. ‘Ik’ word sterker doordat er een ‘Jij’ bestaat. Dat is de basis van het personalisme.

Elke mens heeft waarde

Elke mens heeft waarde. De mensenrechten, zowel nationaal als internationaal, waken hierover. Wij zullen ze ten allen tijde respecteren, verdedigen en beschermen.

Bij ons wordt niemand aan zijn lot overgelaten. We zijn goed voor de sterken en sterk voor de zwakken. We geven een duwtje in de rug  van wie dat nodig heeft. Wie verder vooruit wil, geven we alle kansen om zich verder te ontplooien. Dat is de basis van de betrokken samenleving. Dat is de essentie van #ikbenWIJ.

De mens staat centraal

In de christendemocratie staat de persoon centraal.  Geen enkele mens is ondergeschikt aan de wetten van de markt of de staat. Totalitaire regimes cijferden de mens weg. De christendemocratie stelt de burger opnieuw centraal. Hij is de belangrijkste schakel in onze democratie. We moedigen mensen aan om deel te nemen aan de besluitvorming. Om zich te organiseren in verenigingen. Om van zich te laten horen en actief betrokken te zijn.

Rentmeesters van de aarde

We moeten zorg dragen voor onze planeet. De aarde is onze thuis, en we moeten haar verzorgen en respecteren. Ze is niet in ons bezit, we hebben haar in bruikleen. We moeten haar in goede staat doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Als goede rentmeesters dragen we zorg voor de schepping.

#IKBENWIJ

De uniciteit en de waarde van elke mens. De centraliteit van de persoon en het respect voor de democratie. De zorg voor de aarde en voor elkaar. Dat is de basis van de christendemocratie. Dat is het al meer dan 70 jaar, en op die koers varen we verder. Waar een WIJ is, is een weg.