Luc Deneyer

Lid Afdelingsbestuur

  Functie
  Burgemeester-Bourgmestre, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Politie, Veiligheid, Burgerlijke Stand, Brandweer
  Bestuurslid CDenV
  Attributions: Urbanisme et aménagement du territoire, Police, Sécurité, Etat civil, Service d'incendie
  Mandaat
  Burgemeester
  Schepencollege
  Gemeenteraad
  Afdelingsbestuur